Inclusie- en exclusiecriteria


Inclusie:

 ≥ 18 jaar 

Symptomen van acute stroke < 9 uur 

Awakening stroke indien tijdsduur tussen gaan slapen en beeldvorming < 9 uur

NIHSS ≥ 2

Informed consent voor follow-up van patiënt of familie 

CT blanco, CT perfusie en CT angiografie bij opname


Exclusie:

Bloeding of andere diagnose op CT blanco

Bekend met nierfalen (voor dag 3 scan: let op eventuele significante verandering in Creatinine-waarde sinds opname!)

Bekend met contrast allergie

Al therapie gehad voor de opname scan serieBijzondere gevallen:

Wel includeren:

NIHSS herstelt binnen een uur na de opname scan serie -> wel includeren. Op moment van scannen is diagnose immers nog onduidelijk.

TIA in het verleden -> wel includeren.

Patiënten met slechte prognose (bv. hemorrhagische transformatie of maligne oedeem) -> juist wel proberen te includeren !!!


Wel includeren maar met afwijkende follow-up:

Patiënt wil geen dag 3 follow up scans maar wil wel meedoen -> includeren voor 3 maanden neurologische follow up.

Patiënt overgeplaatst naar andere locatie waar dag 3 CTP/CTA niet mogelijk is -> in ieder geval blanco CT op locatie. 

Patiënt overgeplaatst naar andere locatie en consent vragen was nog niet mogelijk -> patiënten krijgen brief thuis om toestemming te vragen voor gebruik gegevens (opname scans e.d.) en voor 3 maanden follow-up. Deze brief en informatie over procedure volgt nog. 

Geen afwijkingen op scans bij opname -> in ieder geval CT blanco op dag 3 (of MRI in plaats van CT indien klinisch geïndiceerd).

Dag 3 scan CTA en CTP niet mogelijk ivm contra-indicatie contrast -> wel includeren en alleen blanco CT als dag 3 follow up.


Niet includeren:

Eerder herseninfarct minder dan 3 maanden geleden -> niet includeren.Trial coordinating center, UMC Utrecht